Statuten en Huishoudelijk reglement

De vereniging is opgericht op 13 december 1979.

De statuten werden gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2005 en notarieel verleden op 24 april 2006.

Het huishoudelijk reglement werd aangepast en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2015

Downloads:

Statuten en Reglementen Overzicht