Reglement Interne Zaken

Interne Zaken Zeswielen 2018-2019

 NIEUW 

 • Wedstrijden die niet gespeeld worden, worden NIET opnieuw ingepland. De regel dat wedstrijden 1x per team verzet mogen worden, is dus komen te vervallen. Ook de door weersomstandigheden niet gespeelde wedstrijden, zullen NIET opnieuw ingepland worden. Van de spelers wordt verwacht dat zij het initiatief nemen om onderling een inhaalafspraak te maken buiten de interne om. De commissie onderneemt hierin geen actie.

Algemeen 

 • Deelnemers moeten lid zijn van LTC De Zeswielen. 
 • Interne zaken is een interne competitie in de wintermaanden op dinsdagavond en woensdagavond.
 • Deel 1 vindt plaats van oktober t/m december. Deel 2 vindt plaats van januari t/m maart.

Inschrijving 

 • Het inschrijfgeld is € 6,00 per onderdeel en zal door middel van automatische incasso geïncasseerd worden. 
 • Maximaal 2 onderdelen. Het 3e onderdeel is ALLEEN bedoeld voor opgave voor deelname aan de SLOTAVOND. 
 • Let op dat je bij het inschrijven alleen je EIGEN verhinderingen opgeeft en NIET die van je partner. 
 • VERHINDERINGEN: geen blokkades op vroege tijden én late tijden. Het is het een of het ander. 

Acceptatie – Indeling – Loting 

 • Bij 2 onderdelen dien je zowel de dinsdagavond als de woensdagavond beschikbaar te zijn. 
 • Bij te veel verhinderingen is inschrijving slechts voor 1 onderdeel mogelijk of kan je deelname geschrapt worden. 
 • De commissie kan deelnemers weigeren indien het maximaal aantal deelnemers bereikt is, of als een onderdeel het maximaal aantal deelnemers bereikt heeft, of als er te weinig deelnemers voor het betreffende onderdeel zijn. 
 • De commissie heeft de vrijheid om de poules in te richten naar eigen inzicht. 
 • De commissie is gerechtigd om, bij onvoldoende inschrijving, onderdelen samen te voegen.  

Wedstrijden 

 • Deelnemers ontvangen voor aanvang van de interne eenmalig een bericht dat de wedstrijden gepubliceerd zijn. 
 • Check je berichten op je speeldag tot 2 uur van te voren i.v.m. eventuele wijzigingen. 
 • Er worden wedstrijden van een uur gespeeld: d.w.z. de games doortellen. 
 • Na een uur gaat de bel, de game waar je dan mee bezig bent telt niet mee! 
 • Je speelt met eigen tennisballen. 
 • Uitslag noteren op het wedstrijdformulier welke op het memobord hangt. 
 • Indien geen stand is doorgegeven dan wordt de einduitslag 0-0. 
 • Indien een partij niet wordt gespeeld met wederzijds goedvinden dan wordt de einduitslag 0-0. 
 • Indien een partij eenzijdig wordt opgegeven, dan wordt de einduitslag 6-0 voor de tegenstander. 
 • Bij wegblijven zonder afbericht wordt de einduitslag 6-0 voor de tegenstander. 
 • De verantwoordelijkheid voor het inhalen van niet gespeelde wedstrijden ligt bij de spelers zelf. De uitslag dient vervolgens per mail aan interne@zeswielen.nl doorgegeven te worden. Als er niets wordt doorgegeven blijft de uitslag op 0-0 staan.

Overige 

 • Voeg interne@zeswielen.nl aan je adresboek toe om te voorkomen dat je berichtgevingen mist. 
 • Voor diegenen die TENNISLES nemen: op het moment van inschrijving, is het lesrooster nog niet gemaakt door de tennisleraar. Mail zodra de indeling bekend is, je lestijden als verhindering aan door via interne@zeswielen.nl 
 • Geef bij je inschrijving aan dat je van plan bent om les te gaan nemen! 
 • Eventuele wijzigingen in je verhinderingen voor 2019 (denk aan vakanties, wintersport, je werkrooster voor 2019) kan je tot 19 december mailen aan interne@zeswielen.nl 
 • Het motto van de interne is vooral sportiviteit en plezier!!  

Slotavond 

 • Het seizoen van de interne sluiten we af met een slotavond. 
 • In het kader van het 10 jarig jubileum van de interne wordt de slotavond gehouden op VRIJDAG 29 maart 2019. 
 • Voor deelname aan de slotavond dien je bij je inschrijving op toernooi.nl "SLOTAVOND" als laatste onderdeel te selecteren. Als de inschrijving gesloten is, kan je alleen nog per mail opgeven via interne@zeswielen.nl 
 • Winnaars krijgen een kleine attentie als zij persoonlijk aanwezig zijn op de slotavond, anders wordt deze verloot. 
 • Winnaars worden bepaald door op volgorde van: wedstrijdpunten > onderling resultaat > game saldo. 
   

Competitienaam op toernooi.nl: Interne Zaken Zeswielen 2018-2019 

Organisator: LTC De Zeswielen 

Clubtelefoon Zeswielen: 072-5617296 

Competitieleiders: Carla Heddes, Beatriz Vonk & Hellen Kandhai 

Email: interne@zeswielen.nl  

Interne Zaken overzicht