Reglement Interne Zaken

Interne Zaken Zeswielen 2020-2021          

NIEUW!

 • I.v.m. corona dient iedere deelnemer en toeschouwer zich aan de dan geldende RIVM voorschriften te houden.
 • De uitslag dient per mail aan interne@zeswielen.nl doorgegeven te worden. Als er niets wordt doorgegeven blijft de uitslag op "niet gespeeld" (0-0) staan.

 

Algemeen

 • Deelnemers moeten lid zijn van LTC De Zeswielen.
 • Interne zaken is een interne competitie van oktober t/m maart op dinsdag- en woensdagavond.
 • Voeg interne@zeswielen.nl aan je adresboek toe om te voorkomen dat je berichten in de spamfolder terecht komen.
 • Spelers gaan bij inschrijving akkoord dat hun telefoonnummer wordt verstrekt aan de tegenstanders in de betreffende poule.
 • Geef bij je inschrijving aan of je van plan bent om tennisles te nemen! Op het moment van inschrijving, is het lesrooster nl. nog niet gemaakt door de tennisleraar. Mail je lestijden naar interne@zeswielen.nl zodra deze bekend zijn.


Inschrijving

 • Het inschrijfgeld is € 6,00 per onderdeel en zal door middel van automatische incasso geïncasseerd worden.
 • Maximaal 2 onderdelen. Het 3e onderdeel is ALLEEN bedoeld voor opgave voor deelname aan de Slotavond.
 • VERHINDERINGEN: geen blokkades op vroege tijden én late tijden. Het is het een of het ander.


Acceptatie – Indeling – Loting

 • Bij 2 onderdelen dien je zowel de dinsdagavond als de woensdagavond beschikbaar te zijn.
 • Bij te veel verhinderingen is inschrijving slechts voor 1 onderdeel mogelijk of kan je deelname geschrapt worden.
 • Deelnemers kunnen geweigerd worden als het maximaal aantal deelnemers binnen het toernooi of onderdeel bereikt is of als er te weinig deelnemers voor het betreffende onderdeel zijn.
 • De commissie heeft de vrijheid om de poules in te richten naar eigen inzicht of om bij onvoldoende inschrijvingen, onderdelen samen te voegen.


Wedstrijden

 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eenmalig een bericht dat de wedstrijden op toernooi.nl gepubliceerd zijn.
 • Check je berichten op de speeldag zelf tot 2 uur tevoren i.v.m. eventuele afzeggingen.
 • Wedstrijden die niet gespeeld worden, worden NIET opnieuw ingepland.
 • Alleen bij sneeuw en ijzel tracht de commissie de wedstrijden te herplannen. Indien dit niet mogelijk is, wordt alsnog aan de spelers gevraagd om zelf onderling een inhaalafspraak BUITEN de interne om te maken (d.w.z. zelf regelen/zelf baan afhangen).
 • Van de spelers wordt bij annulering verwacht dat zij zelf onderling een inhaalafspraak maken BUITEN de interne om (d.w.z. zelf regelen/zelf baan afhangen).
 • Er worden wedstrijden van een uur gespeeld: d.w.z. de games doortellen.
 • Na een uur gaat de bel, de game waar je dan mee bezig bent telt niet mee!
 • Je speelt met eigen tennisballen.
 • De uitslag dient per mail aan interne@zeswielen.nl doorgegeven te worden. Als er niets wordt doorgegeven blijft de uitslag op "niet gespeeld" (0-0) staan.
 • Indien een partij niet wordt gespeeld met wederzijds goedvinden dan wordt de einduitslag 0-0.
 • Indien een partij eenzijdig wordt opgegeven, dan wordt de einduitslag 6-0 voor de tegenstander.
 • Bij wegblijven zonder afbericht wordt de einduitslag 6-0 voor de tegenstander.
 • Bij wegblijven mag de baan door de commissie na 10 minuten weggegeven worden aan de vrij spelers.
 • Het motto van de interne is vooral sportiviteit en plezier!!


Slotavond

 • Het seizoen van de interne sluiten we af met een Slotavond op vrijdag 26 maart 2021. De slotavond is een feestje voor de deelnemers: we verwelkomen je dan graag om 19.30 met wat lekkers. Daarnaast is er een verloting en een prijsuitreiking in de vorm van een kleine attentie voor de winnaars. Winnaars moeten wel aanwezig zijn, anders gaat de attentie aan hun neus voorbij. Het hoofdprogramma is nog een verrassing.
 • Voor deelname aan de slotavond dien je bij je inschrijving op toernooi.nl "SLOTAVOND" als laatste onderdeel te selecteren. Als de inschrijving gesloten is, kan je je alleen nog per mail opgeven vóór 1 maart via interne@zeswielen.nl
 • Winnaars worden bepaald door volgorde van: wedstrijdpunten > onderling resultaat > game saldo.

Toernooigegevens
Competitienaam op toernooi.nl: Interne Zaken Zeswielen 2020-2021
Link naar toernooi: Interne Zaken Zeswielen 2020-2021
Organisator: LTC De Zeswielen
Clubtelefoon Zeswielen: 072-5617296
Competitieleiders: Beatriz Vonk, Tanna Brasser & Maaike de Ruiter
Email: Interne Zaken

 

Interne Zaken Overzicht