Beleidsplan 2015 - 2020

In dit “Beleidsplan 2015 – 2020” beschrijft het bestuur haar ideeën over de doelstellingen
van de vereniging voor de komende jaren en de weg waarlangs zij die wil bereiken. Dit
beleidsplan bevat concrete doelstellingen.
In hoofdstuk 3 worden deze doelstellingen benoemd en wordt het beleid kort samengevat
en worden de verschillende beleidsterreinen verder uitgewerkt.

Statuten en Reglementen Overzicht