Regeling bestaande leden

Elk lid van 19 jaar en ouder is verplicht een aantal bardiensten per jaar te verrichten jaarlid: 3, zomerlid: 2, winterlid: 1. Het is mogelijk deze verplichting af te kopen.
Leden die al op andere wijze zich voor de vereniging inzetten zijn hiervan vrijgesteld.

Het lidmaatschap is inclusief het KNLTB lidmaatschap en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met speelrecht in de genoemde periode. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende tennisseizoen.

Speelrecht in de perioden

  april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mrt.
Jaarlid                    
Zomerlid                        
Winterlid                        
Zomer deellid                        
Ledeninformatie overzicht