Welkom

We heten nieuwe leden binnen onze vereniging van harte welkom! Aanmelden als nieuw lid van onze vereniging kan op ieder gewenst moment gedurende het jaar. De verschuldigde contributie bij tussentijdse aanmelding (= aanmelding ná begin van de lidmaatperiode) wordt berekend over de niet verstreken maanden tot het einde van de periode, waarbij een deel van een maand telt als een hele maand.
De ledenadministratie is graag bereid al uw vragen over het lidmaatschap van onze tennisvereniging te beantwoorden. Aarzel dus niet om even te bellen of te emailen  Ledenadministratie als iets niet duidelijk is.

Het lidmaatschap is inclusief het KNLTB lidmaatschap en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende tennisseizoen.

Weet u nog niet zeker of tennissen wel uw sport is?
Kom eens een keer langs op de racketavond op donderdag; of, als u overdag tijd heeft, op een van de sjoemelochtenden op maandag, woensdag of vrijdag. U kunt dan vrijblijvend een balletje meeslaan.

VERDERE WETENSWAARDIGHEDEN

  • Wij rekenen geen inschrijfgeld.
  • Binnen de vereniging bestaat de verplichting voor senior leden om verenigingsdiensten te verrichten. Leden van 70 jaar en ouder zijn hiervan vrijgesteld.
  • Elk lid van 19 jaar en ouder is verplicht een aantal bardiensten per jaar te verrichten jaarlid: 3, zomerlid: 2, winterlid: 1. Het is mogelijk deze verplichting af te kopen.
  • Voor het verrichten van bardiensten dient u in het bezit te zijn van het certificaat Verantwoord Alcohol Verstrekken. Deze haalt u eenvoudig binnen enkele minuten. Klik hier voor de E-learning
  • U kunt voor het verrichten van bardiensten vrijgesteld worden door u als vrijwilliger in te zetten voor bestuurs- of commissieactiviteiten.
  • Ook bestaat de mogelijkheid om vervangende diensten te verrichten.
  • Communicatie tussen de vereniging en de leden vindt uitsluitend plaats via het internet (website, nieuwsbrieven, e-mail). Daarbij is het van belang dat de vereniging beschikt over actuele e-mailadressen van de leden, zodat deze via o.a. de nieuwsbrieven geïnformeerd kunnen worden over wat er in de vereniging speelt.
  • De leden kunnen zelf de persoonlijke gegevens rond hun lidmaatschap bijwerken in de webpagina Persoonlijke gegevens (alleen zichtbaar na inloggen).
    De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van deze informatie.
Welkom Overzicht