Aanmelden nieuwe leden

Met uw aanmelding gaat u akkoord met de regels die binnen de vereniging gelden en met afschrijving van de contributie van uw bankrekening door middel van een automatische incasso. Zonder opgave van het IBAN kunnen wij uw aanmelding dan ook niet verwerken.

Bij L.T.C. De Zes Wielen is de exploitatie van de bar in eigen beheer.
Elk senior jaarlid (vanaf 19 jaar) is verplicht 3 bardiensten per jaar te verrichten.
Alle leden die bardiensten verrichten moeten wettelijk in het bezit zijn van een certificaat Verantwoord Alcohol Verstrekken, bij de inschrijving kunt u aangeven bereid te zijn om deze te behalen, anders dient u de verplichte bardiensten af te kopen.

Voor meer informatie: Bardienst info

Leden die al op andere wijze zich voor de vereniging inzetten zijn hiervan vrijgesteld.

Het lidmaatschap is inclusief het KNLTB lidmaatschap en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende tennisseizoen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur instemmen met een opzegging van het lidmaatschap tegen het einde van een kalenderkwartaal, dit met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.