Toelichting puntensysteem

Het dienstensysteem berust op de toekenning van punten.

 1. Benodigde punten
  Afhankelijk van soort lidmaatschap en leeftijd wordt het aantal punten bepaald. (jaarlid 90, zomerlid 60, winterlid 30).
 2. Barafkoop/vervangende dienst
  Afkoop van diensten levert 30 punten per dienst op. Een vervangende dienst, Groenadoptie, Baanonderhoud of Interieurverzorging, is goed voor 90 punten.
 3. Gedraaide diensten
  Alleen de gedraaide diensten worden geteld; per dienst 30 punten.
 4. Vrijwilligersfunctie
  Leden van het bestuur en commissieleden worden beloond met 90 punten per functie.
 5. Ereleden en leden van verdienste
  Door hun inzet of bijzondere verrichtingen in het verleden worden zij ook beloond met 90 punten.

persoonlijke overzicht

bardienst info overzicht