Spelerspas

Alle leden ontvangen een ledenpasje, deze wordt beschikbaar gesteld wanneer de contributie is voldaan. De ledenadministratie maakt op deze site en in een e-mail tijdig bekend wanneer de nieuwe ledenpasjes in de kantine kunnen worden afgehaald. Pasjes, die in de loop van het jaar binnen komen, kunnen in de kantine worden afgehaald, na een bericht van de ledenadministratie.

LET OP! Deze meerjaren ledenpas is 2 jaar geldig. Vergeet dus niet om aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren voor volgend jaar!

Dit pasje heb je nodig bij het afhangen bij vrij tennissen en bij het spelen van KNLTB-competitie en toernooien. De pas heb je ook nodig om de voordeur te openen als de kantine gesloten is, zodat je bij het afhangbord, de kleedkamers en de toiletten kunt komen.
De KNLTB maakt de tennispasjes (creditcardformaat). Dat duurt ongeveer 2 weken, nadat de pas is aangevraagd.

Foto op de pas

De foto van een juniorlid moet na vijf jaar vervangen worden. De foto van een seniorlid gaat tien jaar mee. 50-plussers zijn niet verplicht om een recente pasfoto op hun pas te hebben.

Ben je niet tevreden met je oude foto?
Stuur een nieuwe naar de ledenadminstratie

Nog eenvoudiger: in het wijzigingsformulier kun je de foto uploaden.

Een (digitale) pasfoto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn.
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
  • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.

Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:

  • de verhouding breedte x hoogte drie x vier moet zijn;
  • het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn;

Tip: Als je een foto gaat scannen, sla die dan op als JPG en niet als PDF.  Als je niet over een scanner beschikt, dan kun je ook een zelfgemaakte portretfoto (selfie met lichte effen achtergrond) uploaden die je met je digitale fotocamera of mobieltje hebt gemaakt.

Van een portretfoto waarin teveel omgeving is afgebeeld kunnen we een uitsnede maken. De bruikbare uitsnede moet dan wel 300x400 pixels omvatten.

Welkom Overzicht