Corona richtlijnen, ALV en nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 26 november vond de 40e persconferentie m.b.t. COVID-19 plaats. En helaas kregen we te horen dat er toch weer verdere beperkingen nodig zijn om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Het virus blijkt toch hardnekkiger dan gedacht. Ook voor ons als tennisvereniging hebben de nieuwe richtlijnen consequenties. 

De nieuwe regels, die tenminste t/m 19 dec a.s. gelden, betekenen voor ons dat:

  • We vanaf zondag 28 november elke dag tot 17:00 uur mogen tennissen;
  • De kantine ’s avonds gesloten blijft;
  • Er geen (georganiseerde) wedstrijden worden gespeeld;
  • Er geen toeschouwers op het park mogen;
  • We buiten de baan weer 1,5 meter afstand bewaren;

Wij zullen de drukte met het reserveren in de gaten houden en als daar aanleiding voor is de regels voor het reserveren aanpassen.
Vooralsnog kan het sjoemelen door blijven gaan.
Informatie over de tennislessen horen de betrokkenen direct van tennisschool Baars.

Algemene Ledenvergadering  Wij hadden als voornemen om dit jaar nog een algemene ledenvergadering te houden om de leden in te lichten over de plannen voor 2022. Helaas hebben wij door de nieuwe maatregelen besloten om deze te annuleren. Het vaststellen en/of wijzigen van contributies moet ook via de ALV gaan. Wij hebben besloten de contributies voor 2022 niet te wijzigen. Wel willen wij voor de jeugd, mede in lijn van landelijke trends, een alles-in-één tarief gaan hanteren. Dit betekent een vast maandelijks bedrag voor het lidmaatschap, tennisles en deelname aan competities, toernooien en andere evenementen. Wij komen hier begin volgend jaar op terug bij de betreffende leden en hun ouders/verzorgers. 
​​​​
Ons streven is nu om in het eerste kwartaal van 2022 een ALV te houden om jullie mee te nemen in de plannen en ontwikkelingen. 

Nieuwjaarsreceptie: 8 januari  Als de richtlijnen van de overheid het toelaten willen wij graag op 8 januari 2022 met jullie proosten op het nieuwe jaar.
Zet de nieuwjaarsreceptie dan ook alvast in je agenda! Zodra er meer duidelijkheid is over wat er tegen die tijd kan en mag horen jullie nadere details. 
​​​​​​
Rest mij jullie namens het gehele bestuur een goede en vooral gezonde maand december toe te wensen.

Met sportieve groet,
Frans Oudejans
voorzitter

Berichten Overzicht