Even voorstellen

Lawn Tennis Club "de Zes Wielen"

LTC de Zes Wielen is op 13 december 1979 opgericht en is gevestigd op het Sportpark “de Hoornse Vaart” aan de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar.
Het park is in oktober 1995 notarieel geprivatiseerd. Door de privatisering zijn de daarop aanwezige opstallen en tennisbanen eigendom van de vereniging. Echter de grond waarop het tennispark is gevestigd is door de gemeente uitgegeven in erfpacht. De erfpacht is voor onbepaalde tijd afgekocht voor een symbolisch bedrag. Deze erfpacht geldt voor zolang er op het complex getennist wordt.
De vereniging beschikt over een goed geoutilleerd clubhuis, voorzien van kantine, kleine kantine, kleedkamers en toiletgelegenheden.
De 7 TennisPro Visionbanen zijn voorzien van verlichting en kunnen het gehele jaar gebruikt worden voor het beoefenen van de tennissport.

Naast een (maximaal) 7 koppig bestuur, beschikt de vereniging over ongeveer 100 vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging.

De vereniging kan bogen op een aantal goed bezette open toernooien en staat in de regio bekend als gezelligheidsvereniging. Er worden veel activiteiten georganiseerd voor de leden.