Spelerspas

Alle leden ontvangen jaarlijks een nieuw ledenpasje, deze wordt beschikbaar gesteld wanneer de contributie is voldaan. De ledenadministratie maakt op deze site en in een e-mail tijdig bekend wanneer de nieuwe ledenpasjes in de kantine kunnen worden afgehaald. Pasjes, die in de loop van het jaar binnen komen, kunnen in de kantine worden afgehaald, na een bericht van de ledenadministratie.

Lees meer

Duplicaatpas nodig?

Is uw spelerspas zoek? Kijk eerst in het bakje met gevonden spelerspasjes in de kantine.

Of is je pas onbruikbaar geworden?

Klik hier