Eregalerij

Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Statuten artikel 4, lid 3.

Ereleden
 • Nico Bruin
 • André van Rooyen (overleden)
 • Jan Snijders
 • Toni van Veen
Leden van verdienste
 • Trudy Bentley
 • Ferry Berges
 • Tineke van der Duin
 • Jan de Groot
 • Lyda de Groot
 • Niek Huyg
 • Mieke Huyg
 • Han Joustra
 • Henk Koorn
 • Jo Landsmeer
 • Jan Meijers
 • Aris Meinster
 • Henk Oud
 • Frans Oudejans
 • Jaap Pieterse
 • Peter Prenen
 • Frans Sassen
 • Jos Smans
 • Yvonne Suurland
 • Cees Veldman
 • Piet Wapstra
 • Carla Wapstra