Nieuwe Leden

We heten nieuwe leden binnen onze vereniging van harte welkom! Aanmelden als nieuw lid van onze vereniging kan op ieder gewenst moment gedurende het jaar. De verschuldigde contributie bij tussentijdse aanmelding (= aanmelding ná begin van de lidmaatperiode) wordt berekend over de niet verstreken maanden tot het einde van de periode, waarbij een deel van een maand telt als een hele maand.
De ledenadministratie is graag bereid al uw vragen over het lidmaatschap van onze tennisvereniging te beantwoorden. Aarzel dus niet om even te bellen of te emailen als iets niet duidelijk is.

Het lidmaatschap is inclusief het KNLTB lidmaatschap en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende tennisseizoen.

Lees meer

Rechten en plichten

Elk lid van 19 jaar en ouder is verplicht een aantal bardiensten per jaar te verrichten jaarlid: 3, zomerlid: 2, winterlid: 1. Het is mogelijk deze verplichting af te kopen.
Leden die al op andere wijze zich voor de vereniging inzetten zijn hiervan vrijgesteld.

Het lidmaatschap is inclusief het KNLTB lidmaatschap en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met speelrecht in de genoemde periode. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende tennisseizoen.

Lees meer