Nieuwe leden

We heten nieuwe leden binnen onze vereniging van harte welkom! Aanmelden als nieuw lid van onze vereniging kan op ieder gewenst moment gedurende het jaar. De verschuldigde contributie bij tussentijdse aanmelding (= aanmelding ná begin van de lidmaatperiode) wordt berekend over de niet verstreken maanden tot het einde van de periode, waarbij een deel van een maand telt als een hele maand.
De ledenadministratie is graag bereid al uw vragen over het lidmaatschap van onze tennisvereniging te beantwoorden. Aarzel dus niet om even te bellen of te emailen als iets niet duidelijk is.

Elk lidmaatschap is inclusief het KNLTB lidmaatschap en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met speelrecht in de genoemde periode. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende tennisseizoen.
Bovenstaande is niet van toepassing op het kennismakingslidmaatschap.

De Zes Wielen heeft een lidmaatschap dat bij u past.
 • Uiteraard hebben we een lidmaatschap voor het gehele seizoen dat loopt van 1 april t/m 31 maart.
 • Voor de overwinteraars in warmere streken, hebben we het zomerlidmaatschap voor de periode van 1 april t/m 30 september.
 • Kunt u bij uw eigen vereniging in de winter niet tennissen?
  Geen nood: een winterlidmaatschap van 1 oktober t/m 31 maart behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Weet u nog niet zeker of tennissen wel uw sport is?
  Bij ons kun je, ter kennismaking, lid worden gedurende drie maanden; tijdens de lessen en het vrij spelen kun je dan ervaren wat een mooie sport tennis is.    Verlenging van dit lidmaatschap is alleen mogelijk met een direct aansluitend jaarlidmaatschap voor de rest van het lopende seizoen. Hierna kan het lidmaatschap, indien gewenst, op de normale manier veranderd worden.
 • Als je hoofdsport een zomerstop kent en stilzitten geen optie voor je is, kan een midzomerlidmaatschap van 1 juni t/m 31 augustus bij onze tennisvereniging wellicht iets voor je zijn!

Kom eens een keer langs op de racketavond op donderdag; of, als u overdag tijd heeft, op een van de sjoemelochtenden op maandag, woensdag of vrijdag. U kunt dan vrijblijvend een balletje meeslaan.

Verdere wetenswaardigheden

 • Wij rekenen geen inschrijfgeld.
 • Binnen de vereniging bestaat de verplichting voor senior leden om verenigingsdiensten te verrichten. Leden van 70 jaar en ouder zijn hiervan vrijgesteld.
 • Door uw keuze van het soort lidmaatschap kunt van deze verplichting ontheven worden.
 • Communicatie tussen de vereniging en de leden vindt uitsluitend plaats via het internet (website, nieuwsbrieven, e-mail). Daarbij is het van belang dat de vereniging beschikt over actuele e-mailadressen van de leden, zodat deze via o.a. de nieuwsbrieven geïnformeerd kunnen worden over wat er in de vereniging speelt.
 • De leden kunnen zelf de persoonlijke gegevens rond hun lidmaatschap bijwerken in de webpagina "MIJN 6 WIELEN, Mijn gegevens" (alleen zichtbaar na inloggen) van de verenigingswebsite.
  De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van deze informatie.