Recreatief tennis

Naast het prestatiegericht tennis wordt er in de vereniging een grote plaats ingeruimd voor de recreatieve kant van onze sport.
Zo hebben we op vaste dagen verschillende inloopactiviteiten (i.v.m. Corona-regels alleen na aanmelden.).
Zoals:

Sjoemelochtend op maandag en woensdag.

Racketavond op donderdag.

Tennis op zaterdag .

Verder worden er éénmalige evenementen (zoals beltoernooien, enz.) georganiseerd, hiervoor wordt wel vooraf ingeschreven.

Vrije speelbaan tijdens inloopactiviteiten

  • Ieder lid betaalt contributie en heeft gelijke speelrechten en we zullen de aanwezige banen met elkaar moeten verdelen.
  • Tijdens evenementen zoals racketavond en sjoemelochtenden blijft één baan beschikbaar voor vrij spelers. Dit is besloten in de ledenvergadering van maart 2014.
  • Het bestuur heeft mandaat om voor incidenten de vrije baan in te nemen, zoals bijvoorbeeld in het voorjaar het geval is voor een aantal zaterdagen tijdens de competitie. Het vrijspelende lid overlegt met de organisatie welke baan voor vrijspelen gebruikt kan worden.
  • Het vrijspelende lid kan overwegen om aan de activiteit die op dat moment gaande is deel te nemen.
  • In geval van vrij spelen kan de vrijspeelbaan worden afgehangen voor 30 minuten (enkel) of 40 á 50 minuten (3 á 4 personen).
  • Deze baan kan na deze speeltijd gewoon weer worden afgehangen door ieder aanwezig lid in bezit van een spelerspas.
    Dit kan dus ook een lid zijn die eerder meedeed aan de huidige activiteit.
  • Aansluitend kan de vrijspeler na de wachttijd de baan weer afhangen.