Bardienst

Bij L.T.C. De Zes Wielen is de exploitatie van de kantine in eigen beheer.
Alle leden die bardiensten verrichten moeten wettelijk in het bezit zijn van een IVA certificaat. Bent u niet bereid om deze te behalen dan dient u de verplichte bardiensten af te kopen.
Vanaf het jaar dat een seniorlid 19 jaar wordt is men verplicht bardiensten te verrichten. Leden vanaf 70 jaar hoeven geen bardiensten te draaien maar zijn van harte welkom als zij dat wel willen doen.
Een jaarlid verricht drie bardiensten per jaar, een zomerlid twee en een winterlid een.
Vrijgesteld van bardiensten zijn de vrijwilligers in het bestuur / commissies, ereleden en leden van verdienste.

Indien er een plaats vrij is kan men alternatieve diensten verrichten.

Toelichting puntensysteem

Het dienstensysteem berust op de toekenning van punten.

 1. Benodigde punten
  Afhankelijk van soort lidmaatschap en leeftijd wordt het aantal punten bepaald. (jaarlid 90, zomerlid 60, winterlid 30).
 2. Barafkoop/vervangende dienst
  Afkoop van diensten levert 30 punten per dienst op. Een vervangende dienst, Groenadoptie, Baanonderhoud of Interieurverzorging, is goed voor 90 punten.
 3. Gedraaide diensten
  Alleen de gedraaide diensten worden geteld; per dienst 30 punten.
 4. Vrijwilligersfunctie
  Leden van het bestuur en commissieleden worden beloond met 90 punten per functie.
 5. Ereleden en leden van verdienste
  Door hun inzet of bijzondere verrichtingen in het verleden worden zij ook beloond met 90 punten.

persoonlijke overzicht