Bardienst

Bij L.T.C. De Zes Wielen is de exploitatie van de kantine in eigen beheer.

Vanaf het jaar dat een seniorlid 19 jaar wordt is men verplicht bardiensten te verrichten. Leden vanaf 70 jaar hoeven geen bardiensten te draaien maar zijn van harte welkom als zij dat wel willen doen.
Een jaarlid verricht drie bardiensten per jaar, een zomerlid twee en een winterlid een.
Vrijgesteld van bardiensten zijn de vrijwilligers in het bestuur / commissies, ereleden en leden van verdienste.

Alle leden zijn tijdens hun bardienst, volgens de Drank- en horecawet, verplicht het certificaat "Verantwoord Alcohol Verstrekken" te kunnen tonen.
Dit certificaat is het bewijs dat je de toets daarvoor met goed gevolg hebt doorlopen en een gekwalificeerd barvrijwilliger bent.

Indien er een plaats vrij is kan men alternatieve diensten verrichten.