PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LTC De Zes Wielen verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van LTC De Zes Wielen, of om een andere reden persoonsgegevens aan LTC De Zes Wielen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Lees meer

Cookie beleid

Wat zijn cookies?

Cookies kunnen we opdelen in drie categorieën. Namelijk functionele-, analytische-, en tracking cookies.

De website van LTC De Zes Wielen maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Lees meer

SPAM-verbod

Het SPAM-verbod geldt voor het versturen van “ongevraagde” elektronische berichten.

Voor verenigingen zijn er uitzonderingen.

Lees meer