Welkom

We heten nieuwe leden binnen onze vereniging van harte welkom! Aanmelden als nieuw lid van onze vereniging kan op ieder gewenst moment gedurende het jaar. De verschuldigde contributie bij tussentijdse aanmelding (= aanmelding ná begin van de lidmaatperiode) wordt berekend over de niet verstreken maanden tot het einde van de periode, waarbij een deel van een maand telt als een hele maand.
De ledenadministratie is graag bereid al uw vragen over het lidmaatschap van onze tennisvereniging te beantwoorden. Aarzel dus niet om even te bellen of te emailen  Ledenadministratie als iets niet duidelijk is.

Het lidmaatschap is inclusief het KNLTB lidmaatschap en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende tennisseizoen.

Lees meer

Spelerspas

Alle leden ontvangen een ledenpasje, deze wordt beschikbaar gesteld wanneer de contributie is voldaan. De ledenadministratie maakt op deze site en in een e-mail tijdig bekend wanneer de nieuwe ledenpasjes in de kantine kunnen worden afgehaald. Pasjes, die in de loop van het jaar binnen komen, kunnen in de kantine worden afgehaald, na een bericht van de ledenadministratie.

LET OP! Deze meerjaren ledenpas is 2 jaar geldig. Vergeet dus niet om aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren voor volgend jaar!

Lees meer