Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LTC De Zes Wielen verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van LTC De Zes Wielen, of om een andere reden persoonsgegevens aan LTC De Zes Wielen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Lees meer

Cookie beleid

Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na uw bezoek plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

De website van LTC De Zes Wielen maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Lees meer

SPAM-verbod

Het SPAM-verbod geldt voor het versturen van “ongevraagde” elektronische berichten.

Voor verenigingen zijn er uitzonderingen.

Lees meer