Welkom

We heten nieuwe leden binnen onze vereniging van harte welkom! Aanmelden als nieuw lid van onze vereniging kan op ieder gewenst moment gedurende het jaar. De verschuldigde contributie bij tussentijdse aanmelding (= aanmelding ná begin van de contributieperiode) wordt berekend over de niet verstreken maanden tot het einde van de periode, waarbij een deel van een maand telt als een hele maand.

Lees meer

Contributie

Automatische incassoBetaling van de contributie vindt in principe plaats via automatische incasso.
Als zo'n incasso-opdracht niet uitgevoerd wordt door de bank, of gestorneerd wordt door het lid zelf gaat de administratie over tot de volgende procedure:

Lees meer

Bardienst

Bij L.T.C. De Zes Wielen is de exploitatie van de kantine in eigen beheer.

Vanaf het kalenderjaar dat een seniorlid 19 jaar wordt is men verplicht bardiensten te verrichten. Leden vanaf 72 jaar hoeven geen bardiensten te draaien, maar zijn van harte welkom als zij dat wel willen doen.
Een lid verricht drie bardiensten per jaar.
Vrijgesteld van bardiensten zijn de vrijwilligers in het bestuur / commissies, ereleden en leden van verdienste, alsmede degenen die een alternatieve dienst verrichten.

Lees meer

Aanmelden nieuwe leden

Met uw aanmelding gaat u akkoord met de regels die binnen de vereniging gelden en met afschrijving van de contributie van uw bankrekening door middel van een automatische incasso. Zonder opgave van het IBAN kunnen wij uw aanmelding dan ook niet verwerken.

Lees meer

Beƫindiging lidmaatschap

In afwijking van de statuten kan het lidmaatschap ook per kwartaal beëindigd worden

Hierbij moet aangetekend worden dat de opzegging minimaal 1 maand voor het einde van het kwartaal moet plaats vinden.

Lees meer